Πελάτης

ID

Κατάσταση

Ανοίχτηκε στις

Ελαττωματικό

Κατηγορία

Μοντέλο

Προκαταβολή

Τελικό Ποσό

Τηλέφωνο (Χωρίς πρόθεμα)

Κωδικός Επιδιόρθωσης

Έκλεισε στις